Jak zainstalować MongoDB na systemie Windows

MongoDB jest popularnym, otwartoźródłowym systemem zarządzania bazą danych typu NoSQL. Jest to świetne narzędzie do przechowywania i zarządzania danymi, zwłaszcza w przypadku aplikacji internetowych, które wymagają elastyczności i skalowalności. W tym wpisie opiszę krok po kroku, jak zainstalować MongoDB na systemie Windows.

1. Przejdź na stronę internetową MongoDB (https://www.mongodb.com/try/download/community) i pobierz najnowszą wersję MongoDB Community Server dla systemu Windows.

2. Po zakończeniu pobierania, uruchom plik instalacyjny. Upewnij się, że wybrałeś opcję „Complete” (pełny) podczas instalacji, aby zainstalować wszystkie niezbędne komponenty.

3. Następnie, wybierz ścieżkę instalacji MongoDB. Domyślnie, będzie to `C:\Program Files\MongoDB\Server\`, gdzie `` to numer wersji, np. „4.4”.

4. Możesz również wybrać, czy chcesz zainstalować MongoDB jako usługę Windows. Wybierz opcję „Install MongoDB as a Service” (zainstaluj MongoDB jako usługę), jeśli chcesz, aby MongoDB działało jako usługa systemowa w tle. Jeśli nie wiesz, co wybrać, pozostaw domyślną opcję.

5. Kliknij przycisk „Install” (zainstaluj), aby rozpocząć proces instalacji MongoDB. Poczekaj, aż instalacja zostanie ukończona.

6. Po zakończeniu instalacji, otwórz wiersz poleceń jako administrator. Wpisz „cmd” w menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na „Command Prompt” (wiersz poleceń). Wybierz opcję „Run as administrator” (uruchom jako administrator).

7. W oknie wiersza poleceń wpisz poniższą komendę, aby utworzyć domyślny katalog danych dla MongoDB:
„`
md \data\db
„`

8. Następnie, dodaj ścieżkę instalacji MongoDB do zmiennych środowiskowych systemu. Wpisz poniższą komendę w wierszu poleceń:
„`
setx /m path „%path%;C:\Program Files\MongoDB\Server\\bin”
„`
Pamiętaj, aby zastąpić `` właściwym numerem wersji MongoDB, który zainstalowałeś.

9. Teraz, możesz uruchomić serwer MongoDB. Wpisz poniższą komendę w wierszu poleceń:
„`
mongod
„`

10. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, zobaczysz wiersz „waiting for connections on port 27017” (oczekiwanie na połączenia na porcie 27017). Oznacza to, że MongoDB zostało poprawnie zainstalowane i jest uruchomione na twoim systemie Windows.

Gratulacje! Teraz masz zainstalowaną instancję MongoDB na swoim systemie Windows. Możesz teraz rozpocząć pracę z bazą danych MongoDB, tworzyć kolekcje i dodawać dokumenty. Jeśli chcesz zarządzać bazą danych graficznie, możesz zainstalować narzędzie MongoDB Compass, które oferuje intuicyjny interfejs do pracy z MongoDB.

MongoDB to potężne narzędzie, które oferuje wiele możliwości przechowywania i zarządzania danymi. Wraz z dobrze zaimplementowanymi strukturami danych i odpowiednimi kwerendami, MongoDB może być niezastąpionym narzędziem dla twórców aplikacji w dzisiejszym dynamicznym świecie internetowym.

Podobne wpisy